God met twee gezichten

De eerste dag

Als ’s morgens het licht

door de gordijnen dringt

smelten je laatste dromen.

 

Er klinken geluide

uit de achtertuinen

een buurman stapelt stenen

een rammelende kettingkast.

 

Het is vandaag de eerste dag

om met iets te beginnen

waar niemand aan begon.

© Fetze Pijlman, Plint

God met twee gezichten

Het Nieuwe Jaar is begonnen en al eeuwen starten we dan met de maand januari. De naam januari is afgeleid van de Latijnse woorden mensis Ianuaris. Dit betekent de maand van Janus en dan niet zo maar een Janus. De naam heeft te maken met de Romeinse mythologie en hierbij is Janus de God met de twee gezichten. Het is de god van het begin en het einde, maar ook de god van de deuren (ianua) en dus van het openen en het sluiten.

Daarnaast wordt de god Janus in verband gebracht met verandering, transitie en vooruitgang. Het hoofd van Janus heeft twee gezichten: een gezicht dat naar links kijkt (symbool voor het verleden) en een gezicht dat naar rechts kijkt (symbool voor de toekomst).

Jaarwisseling

De jaarwisseling is een moment voor een terugblik op 2017. Wat heb ik dit afgelopen jaar geleerd, wat is er dit jaar vol-tooid? En tevens een moment van vooruitblik op 2018 om met nieuw perspectief en geestdrift te kunnen leven.

Als we in staat zijn om een patroon of oude gewoonte los te laten om vervolgens een nieuwe intentie van binnenuit te laten ontstaan, dan kan je met recht spreken van een echt (innerlijk) Oud en Nieuw.

Goede voornemens

Velen beginnen het jaar met goede voornemens. In de praktijk komt daar vaak niet zoveel van terecht vanwege het immense verschil tussen intentie en gedrag. Een intentie zou je kunnen omschrijven als energie. Energie welke als kiemkracht in ons allemaal aanwezig is en zich wil manifesteren (ontkiemen). Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Voordat een kwetsbare kiem (intentie) een plant (gedrag) is geworden, heeft het vele ontberingen ondergaan en hindernissen afgelegd. Je gedrag veranderen of een andere intentie realiseren vraagt veel inspanning en doorzettingsvermogen. Maar als nieuwe gedragingen eenmaal gewoonte zijn geworden, kost het niet veel energie meer om het vol te houden.

Besluit en eindtijd

Als je gewenste gewoonten gaat integreren in je persoonlijkheid dan zal dat zeker vruchten opleveren. De Amerikaanse dichter en filosoof Ralph Waldo Emerson (1803-1882) omschreef dit mooi met de woorden:

“Zaai een gedachte en oogst een daad; zaai een daad en oogst een gewoonte; zaai een gewoonte en je oogst een karakter; zaai een karakter en je oogst een bestemming”.

Onze persoonlijke ervaring is ook: verhoog je slagingskans van je voornemen door er een innerlijk besluit van te maken. Neem het je dus niet alleen voor, maar besluit het ook werkelijk én koppel er een eindtijd (tijdspanne) aan: “Dit is wat ik werkelijk diep van binnen wil (intentie) en ik verbind hier mijn handelen aan (doen). Dit verhoogt de energie en je actiebereidheid van binnenuit. Het geeft je de innerlijke power en motivatie die je nodig hebt om door de weerstand heen te komen die je onderweg tegenkomt. Zonder dat je misschien weet hoe het “resultaat” er precies uit zal zien (wees hier vooral open en nieuwsgierig na), maakt de uitkomst jou een autonomer en vrijer mens.  

Voel je uitgenodigd om te reageren, dit kan op nriezebos@hotmail.com of op f.kapteijns@natuurmonumenten.nl